DIJELI

Atletičari AK Prnjavor za najbolje mlade atletičare za 2016. godinu proglašeni su Nikola Petrović i Magdalena Katana, dok je kod seniora proglašena za najbolju atletičarku Jelena Gajić.

 

DIJELI